Havsjøveien Næringspark AS ble etablert i 2012 på en 20 da stor industritomt i Havsjøveien industriområde. Første byggetrinn omfattet en bygningsmasse på 1 468 m2 for Galåen Transport og Rørosmat. Høsten 2014 var det byggestart for en utvidelse på til sammen 2 906 m2 bruttoareal, og i mars 2015 kunne Røros F&B Group AS, Gaute Næringsmiddelindustri AS og Matråd AS flytte inn i nye lokaler. Etter dette er 5 leietakere etablert på anlegget og antall arbeidsplasser tilknyttet virksomhetene er oppe i ca 60.

Selskapets samlede bygningsmasse på 4 374 m2 industrilokaler består av:

•    Kontorer, møterom og fellesarealer: 560 m2
•    Lager: 1892 m2
•    Produksjonslokaler: 1262 m2
•    Verksted: 660 m2

 
Selskapets eiere er:

•    Røros Vekst AS:  49,4 %
•    NØK Energi Eiendom AS:  24,7%
•    Galåen Transport AS:  18,5%
•    Røros Invest AS:  6,2%
•    Galåvolden AS:  0,6%
•    Rørosmat SA:  0,2%
•    Forselius Holding AS:  0,2%
•    Røros Bryggeri og Mineralvannsfabrikk AS:  0,1%