Matråd AS er en kompetansebedrift innen næringsmiddel og vann. Vår visjon er å bidra til god matkvalitet gjennom analyse og rådgiving. Vi utvikler kvalitetssystemer i tett samarbeid med våre kunder og skreddersyr analyseopplegg for hver enkelt basert på HACCP analysen. Vår unike synergi mellom laboratorium og rådgiving gir kundene et helhetlig produkt som bidrar til styrket tillit i markedet.

Vi i Matråd vet at jo bedre vi blir, desto enklere blir jobben både for de etablerte kundene våre og for dem som ønsker å etablere næringsmiddelbedrift i nærheten. Ikke minst vil det gi bedriftene i regionen et konkurransefortrinn. Dette er viktige motivasjonsfaktorer for oss i Matråd. Vi ønsker å bidra til den gode kvaliteten og tilliten i markedet som lokalmaten vår fortjener! I tillegg utvider vi stadig horisonten, og har i dag kunder over store deler av landet.

Matråd AS er viktig samarbeidspartner i beredskapssituasjoner dersom det skulle oppstå problemer med vannkvaliteten. Godkjent drikkevann er en kritisk faktor for mange av våre kunder og da spesielt kommunale vannverk hvor nærhet til laboratoriet er viktig!

Matråd AS har et akkreditert laboratorium gjennom NS-EN ISO/IEC 17025. Bedriften ble etablert i 2011 og eies av Birgit Nygård og Jorund Brynhildsvoll. Omsetningen i 2016 var på 3,5 millioner med et overskudd på 250 000. Matråd AS har i dag 4 ansatte

Hjemmeside: www.matrad.no
Følg oss på Facebook

 

Logo Matråd AS