Per 01.11.2020 har vi ca 30 kvadratmeter ledige kontorlokaler. Kontorene ligger i 2. etg med heisadkomst. Møterom både i 2. og 1. etg. 

Fra februar/mars 2021 har vi også ca 130 kvm lagerlokaler i 1. etg, samt ytterligere lagerkapasitet på hems med lavere takhøyde (ca 200 kvm). Ved behov kan ytterligere lagarkapasitet frigjøres i hall som deles med andre leietagere.